Polska wersja   |   English version   |   Deutsche version

Strona ta powstała, gdy urodziły się nasze Gamonie. Jeden z nich miał poważną wadę serca. Strona była niezbędna, gdy zbieraliśmy fundusze na operacje, a potem na transplantacje serca.

Chcemy, by pozostała na pamiątkę, dla najbliższych nam osób, które tak jak my nie potrafią zapomnieć...

Wada serca

- Koarktacja aorty wykryta w 13 dobie życia.
10.09.2008r. -plastyka zwężenia cieśni aorty metodą koniec do końca

- Podzastawkowe zwężenie aorty
- Zwężenie zastawki aortalnej (zastawka dwupłatkowa)
25.05.2009r. -plastyka zwężenia drogi wypływu z lewej komory
04.06.2009r. -drenaż worka osierdziowego
22.07.2010r. -ponowna re-koarktacja aorty, re-zwężenie drogi wypływu z lewej komory znacznego stopnia. Przewlekła niewydolność krążenia.
28.09.2010r. -komisurotomia płatków zastawki aortalnej oraz resekcja zwężenia pod-aortalnego, naszycie łaty na ścianę aorty wstępującej z własnego homologicznego osierdzia.

Obecne rozpoznanie: Zespół Shone’a z towarzyszącym zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) o wartościach granicznych. Spadochronowa zastawka dwudzielna. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD). Nadciśnienie płucne.